برای یک ایران آزاد

تجمع اعتراضی مالباختگان پدیده مشهد در مقابل استانداری خراسان رضوی

0

تجمع اعتراضی مالباختگان پدیده مشهد در مقابل استانداری خراسان رضوی
پنجشنبه ۱۶ اسفند ۹۷ مالباختگان پدیده در مشهد مقابل استانداری تجمع اعتراضی برگزار کردند. مالباختگان پدیده گفتند: «کسی پاسخگوی ما نیست ».

در این تجمع اعتراضی نیروهای انتظامی و گارد ویژه به مالباختگان پدیده حمله کردند اما با مقاومت مالباختگان روبرو شدند.

در حمله نیروی انتظامی مالباختگان پدیده به داخل استانداری پناه بردند. در این تجمع اعتراضی تیر هوایی هم شلیک شد.

مالباختگان پدیده در تجمع اعتراضی خود در مقابل استانداری خراسان رضوی شعار می‌دادند: « یه اختلاس کم بشه مشکل ما حل میشه »

مالباختگان پدیده بنری در دست داشتند که بر روی آن نوشته شده بود: « مطالبات ما بعد از گذشت بیش از ۴ سال فقط و فقط پرداخت کل مبلغ تعهدنامه‌ها با جبران ضرر و زیان و پرداخت سود سود ۳۰ درصد طبق مفاد تعهدنامه »

 

 

 

پاسخ بدهید

Your email address will not be published.