برای یک ایران آزاد

تجمع اعتراضی مالباختگان پروژه سوهانک مقابل مجلس در اعتراض به عدم احقاق حقوقشان

0

تجمع اعتراضی مالباختگان پروژه سوهانک مقابل مجلس در اعتراض به عدم احقاق حقوقشان
جمعی از مالباختگان پروژه سوهانک مجلس در اعتراض به عدم احقاق حقوق سهامداران مسکن این پروژه در مقابل مجلس تجمع اعتراضی برگزار کردند.

تجمع‌کنندگان طی نامه‌ای خواستار احقاق حقوق سهامداران مسکن مجلس شورای اسلامی (نورسوهانک) شدند.

تجمع‌کنندگان در اعتراضات خود بع به سخره گرفتن مجلس نظام عنوان کردند که حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند

همچنین اعتراض‌کنندگان عنوان کردند که حق مالکیت شخصی شهروندان محترم است و هیچ شخص یا مقامی نمی‌تواند مالکیت دیگری را سلب، یا اموال او را مصادره یا ضبط یا توقیف کند و یا نسبت به حقوق مالی یا مالکیت او ممانعت، مزاحمت یا محدودیت ایجاد کند، مگر به موجب قانون.

پاسخ بدهید

Your email address will not be published.