برای یک ایران آزاد

تجمع اعتراضی مالباختگان  کاسپین رشت در مقابل شعبه خمینی این موسسه

0

تجمع اعتراضی مالباختگان  کاسپین رشت در مقابل شعبه خمینی این موسسه
روز یکشنبه ۲۱ بهمن ۹۷  مالباختگان  کاسپین رشت در مقابل شعبه خمینی این موسسه وابسته به سپاه، تجمع اعتراضی برگزار کردند.

مالباختگان  کاسپین رشت شعار می‌دادند:

فریاد فریاد از این همه بیداد

با ایده مجوز پول هامونو دزدیدن

بانکهای ایران دزدند پولاتونو می‌دزدند

حتی اگر بمیرم حقمومو می‌گیریم

تا خون در رگ ماست  می‌ایستیم  می‌جنگیم پولامون  می‌گیریم

مفسد اقتصادی باشد تو هر لباسی تو هر پست و مقامی اعدام باید گردد

دستهای پشت پرده با  پول ما چه  کرده

فریاد یا محمدا  نمیرسند به داد ما

حاصل یک عمر ما دزدی و غارت شده

پاسخ بدهید

Your email address will not be published.