برای یک ایران آزاد

تجمع اعتراضی مالباختگان کاسپین کرمان در اعتراض به برنگرداندن اموالشان

0

تجمع اعتراضی مالباختگان کاسپین کرمان در اعتراض به برنگرداندن اموالشان
روز پنجشنبه ۲۲ آذر ۹۷ مالباختگان موسسه کاسپین کرمان در مقابل شعبه این موسسه در کرمان تجمع اعتراضی برگزار کردند.

مالباختگان موسسه کاسپین کرمان شعار می‌دادند:
ایرانی به پاخیز از جا کن ریشه ظلم و غارت
فریاد یا محمدا فریاد یا محمدا نمی‌رسند به داد ما

این سیف پست و خائن اعدام باید گردد محکمه عدالت اجرا باید گردد

۲۳۶ اجرا باید گردد سپرده‌های مردم آزاد باید گردد

پولهای ملت کجاست؟ نه محکمه نه دادخواست
کاسپین کاسپین ما هستیم ما هستیم با اتحاد کنار هم  می‌ایستیم

مالباختگان موسسه کاسپین کرمان پلاکاردهایی در دست داشتند که بر روی آنها نوشته شده بود:

«غارت شده بیدار است از ظلم و ستم بیزار است

آیا مجوز بانک مرکزی اعتباری ندارد؟»

پاسخ بدهید

Your email address will not be published.