برای یک ایران آزاد

تجمع اعتراضی مالباختگان کاسپین کرمان در اعتراض به غارت اموالشان

0

تجمع اعتراضی مالباختگان کاسپین کرمان در اعتراض به غارت اموالشان
صبح روز پنجشنبه ۲۴ آبان ۹۷، جمعی از مالباختگان موسسه کاسپین کرمان در مقابل ساختمان این موسسه غارتگر دست به تجمع و اعتراض زدند.

یکی از مالباختگان موسسه کاسپین کرمان در دفتر این موسسه فریاد می‌زد: «از مال و ناموس این مملکت دفاع کردیم خجالت بکشین ۷۰ سالمه … اون زمانی که چایی می‌گذاشتن جلو ما قهوه می‌گذاشتن جلو ما که پول ما رو بگیرین الان بفرماین بگین پول ما رو بدن. مگه من چقد حقوق میگیرم خجالت بکشین مال مردم خورا»

خانم دیگری فریاد می‌زد «گنده ترشون رفته قایم شده یه جوجه یه بچه فرستادن اینجا به ما بی‌احترامی کنه همه دستوشن تو یه کاسه‌اس خجالت بکشین. یه استادی با این ابهت باید بیاد اینجا پول خودشو گدایی کنه»

پاسخ بدهید

Your email address will not be published.