برای یک ایران آزاد

تجمع اعتراضی مالکین اتوبوس محور کندوان ورودی جاده کرج ، چالوس

0

تجمع اعتراضی مالکین اتوبوس محور کندوان ورودی جاده کرج ، چالوس
تجمع اعتراضی مالکین اتوبوس محور کندوان در “ورودی جاده کرج به چالوس” در روز سه شنبه بیست و هفتم فروردین ماه ۹۸ به دلیل ممنوعیت تردد برای اتوبوسها در این جاده که توسط رژيم آخوندی تحمیل شده است .

قابل توجه اینکه این ممنوعیت تردد از ۱۷ فروردین تاکنون ادامه دارد .

پاسخ بدهید

Your email address will not be published.