برای یک ایران آزاد

تجمع اعتراضی مراقبین سلامت طرح پزشک خانواده در استان فارس

0

تجمع اعتراضی مراقبین سلامت طرح پزشک خانواده در استان فارس
تجمع اعتراضی مراقبین سلامت طرح پزشک خانواده امروز دوشنبه ۲ اردیبهشت در اعتراض به عدم امنیت آینده شغلی، عدم پرداخت حق بیمه و سنوات، عدم برخورداری از حداقل حقوق پایه اداره کار و عدم برخورداری از سرانه‌های مصوبات طرح پزشک خانواده مقابل ساختمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی شیراز تجمع کردند.

مراقبین سلامت طرح پزشک خانواده با در دست داشتن پلاکاردهایی با جملات «سلامت جامعه، حقوق عادلانه»، «نه سنوات داریم نه عیدی»، «حقوق مراقبین سلامت نصف حداقل دستمزد اداره کار» اعتراض خود را نشان میدادند.

تجمع کنندگان بنرهای در دست داشتند که بر روی برخی از آنان نوشته شده بود: ما مراقبین سلامت طرح پزشک خانواده استان فارس خواهان مطالبات حقیقی و حقوقی خود هستیم.

همچنین یکی ازبانوان اعتراض کننده اظهار داشت: مراقبین سلامت علاوه بر سختی کار و با وجود نرخ تورم حاکم بر جامعه، با خطرات احتمالی و قانونی، تعداد زیاد مراجعین، عدم امنیت آینده شغلی، عدم پرداخت حق بیمه و سنوات، عدم برخورداری از حداقل حقوق پایه اداره کار، عدم برخورداری از سرانه‌های مصوب طرح پزشک خانواده و سایر امور لازم مواجه هستند.

پاسخ بدهید

Your email address will not be published.