برای یک ایران آزاد

تجمع اعتراضی مردم زعفرانیه به ساخت غیرمجاز مجتمع مسکونی در این منطقه

0

تجمع اعتراضی مردم زعفرانیه به ساخت غیرمجاز مجتمع مسکونی در این منطقه
تجمع اعتراض آمیز جمعی از اهالی محله و اولیا دانش آموزان، نسبت به سوءاستفاده برخی از مدیران شهرداری در ساخت مجتمع مسکونی در فضای سبز و ایجاد مشکلات مختلف برای مردم ۲۵ اسفند ۹۷در محله زعفرانیه تهران برگزار شد.

این تجمع کنندگان از شورای شهر تهران و قوه قضائیه در خواست کردند تا با ورود به پرونده ساخت غیر قانونی این مجتمع مسکونی ۲۶ طبقه در فضای سبز، مانع از ادامه تخلفات برخی از مدیران شهرداری تهران شوند.

معترضین در این تجمع که اکثر آنها بانوان بودند بنرهایی در دست داشتند که بر روی آنها خواسته‌هایشان نوشته شده بود.

پاسخ بدهید

Your email address will not be published.