برای یک ایران آزاد

تجمع اعتراضی مشتریان غارت شده  بهمن موتور در مقابل سازمان فروش در اعتراض به غارت اموالشان

0

تجمع اعتراضی مشتریان غارت شده  بهمن موتور در مقابل سازمان فروش در اعتراض به غارت اموالشان
روز سه شنبه ۲۰ آذر ۹۷ مشتریان غارت شده بهمن موتور برای چندمین بار در مقابل سازمان فروش در اعتراض به بالا بردن قیمت فروش خودروهای درخواستی دست به تجمع اعتراضی زدند.

غارت شدگان بهمن موتور شعار می دادند:

پول ما رو دزدیدن حالا جواب نمیدن

غارت شدگان بهمن موتور بنرهایی در دست داشتند که بر روی آنها نوشته شده بود:

خیانت بهمن موتور به اعتماد مشتریان پیش فروش به ریال تحویل به دلار چرا ؟؟

مدیر عامل محترم بهمن موتور مطلع باشید خوردروهای ما در پارکینگ کارخانه شما آماده تحویل است کوتاهی نکنید

پاسخ بدهید

Your email address will not be published.