برای یک ایران آزاد

تجمع اعتراضی معلمان اهواز مقابل اداره آموزش و پرورش رژیم

0

تجمع اعتراضی معلمان اهواز مقابل اداره آموزش و پرورش رژیم در اهواز

تجمع اعتراضی معلمان اهواز شاغل و بازنشسته و جمع زیادی از مربیان پیش دبستانی روز دوشنبه ۱۴مرداد ۹۸ دراهواز مقابل اداره آموزش و پرورش حکومتی برگزارشد.

معلمان شاغل و بازنشسته در اعتراض به پاسخ نگرفتن به مطالبات شان و مطابق فراخوان قبلی در مقابل اداره آموزش و پرورش رژیم در اهواز تجمع کردند. تجمع کنندگان یک بنر در دست داشتند که روی آن خطاب به کارگزاران چپاولگر رژیم نوشته شده بود:

«ما مردم ایران زندگی سخت و زیر خط فقر را انتخاب نکرده ایم. زندگی فلاکت بار و پر از استرس را شما به مردم ایران تحمیل کرده اید…»

همچنین تراکت هایی در دست داشتند که روی آنها نوشته شده بود:

نه دزدی  نه ذلت این است شعار ملت

فریاد فریاد از این همه بیداد

افزایش حقوق معلم به بالای خط فقر

معلم زندانی آزاد باید گردد

یکسان سازی حقوق بازنشستگان وشاغلین

زندان را مدرسه و مدرسه را زندان کردی

یکی از معلمین تراکتی دردست داشت که رویش نوشته شده بود:«من معلمم اعتراض میکنم به : بی قانونی ها ،‌ به عدم ارجای قانون خدمات کشوری ، به عد اجرای قانون ربته بندی ،‌به عدم اجرای قانون اعمال مدرک»

معلم دیگری روی تراکتی که دردست داشت نوشته بود:« من معلمم اعتراض میکنم به : ناکارآمدی ها ،‌به ناکار آمدی بیمه فرهنگیان، به ناکار آمدی نظام آموزشی، به ناکار آمدی بهسازی مدارس ، به ناکارآمدی کیفیت آموزش»

معلمین اهواز همچنین صبح روز دوشنبه ۱۴ مرداد ۹۸ جمع کثیری از مربیان پیش‌دبستانی در اهواز در اعتراض به وضعیت قرارداد، تبدیل وضعیت، حق‌الزحمه و … وارد ساختمان اداره آموزش و پرورش رژیم در استان خوزستان شده و تجمع اعتراضی برگزار کرده و خواهان تعین تکلیف وضعیت استخدامی خود شدند.

مربیان پیش_دبستانی در اهوازیادآوری میشود : روز یکشنبه سیزدهم مرداد نیز مربیان پیش دبستانی در مقابل اداره آموزش و پرورش رژیم در اهواز تجمع اعتراضی برگزارکرده بودند.

 

پاسخ بدهید

Your email address will not be published.