تجمع اعتراضی معلمان خرید خدمات آموزشی یزد مقابل استانداری در  اعتراض به خصوصی‌سازی

تجمع اعتراضی معلمان خرید خدمات آموزشی یزد مقابل استانداری در  اعتراض به خصوصی‌سازی

تجمع اعتراضی معلمان خرید خدمات آموزشی یزد مقابل استانداری در  اعتراض به خصوصی‌سازی
روز یکشنبه ۲۳ دی ۹۷ جمعی از معلمان خرید خدمات آموزشی یزد در اعتراض به خصوصی‌سازی آموزش در مقابل استانداری در این شهر تجمع اعتراضی برگزار کردند.

حاضران در تجمع که مدعی متضرر شدن به دلیل «خصوصی‌سازی آموزش» هستند، خواستار روشن شدن تکلیف استخدامی خود شدند و از مقامات استانداری درخواست کردند که به قضیه ورود کنند.

معلمان خرید خدمات آموزشی حاضر در این تجمع گفتند: بارها از مقام و منزلت معلم داد سخن داده‌اند؛ ما نیز معلمیم چرا حق و حقوق اولیه معلمی شامل حال ما نمی‌شود؟!

در تجمع امروز بیش از صد نفر از معلمان یزدی شرکت کرده‌ بودند.

 

خروج از نسخه موبایل