تجمع اعتراضی معلمان و فرهنگیان اصفهان در میدان انقلاب اصفهان در اعتراض به پایین بودن حقوق

تجمع اعتراضی معلمان و فرهنگیان اصفهان در میدان انقلاب اصفهان در اعتراض به پایین بودن حقوق

تجمع اعتراضی معلمان و فرهنگیان اصفهان در میدان انقلاب اصفهان در اعتراض به پایین بودن حقوق
معلمان و فرهنگیان اصفهان روز چهارشنبه ۱۹ دی ۹۷در اعتراض به پایین بودن حقوق دست به تجمع اعتراضی زدند.

صبح روز چهارشنبه ۱۹ دی ۹۷ معلمان و فرهنگیان اصفهان در شرایطی دست به تجمع اعتراضی در مقابل اداره آموزش و پرورش زدند که نظام موتورسواران و ماموران انتظامی‌اش را به خیابان ها آورده بود تا مانع بشود. اما معلمان و فرهنگیان  اصفهان آنها را به پشیزی نگرفتند و تجمع اعتراضی خودشان را برگزار کردند.

معلمان و فرهنگیان اصفهان این بار در هوای بارانی در میدان انقلاب اصفهان در اعتراض به پایین بودن حقوق و پاسخ نگرفتن در مورد سایر مطالبات شان تجمع کردند.

شایان ذکر است پیشتر در روز پنجشنبه ششم دی ماه ۹۷ فرهنگیان اصفهان شاغل و بازنشسته در خیابان هشت بهشت مقابل اداره کل آموزش وپرورش شروع به تجمع کردند.

این تجمع مطابق فراخوان قبلی در اعتراض به پایین بودن حقوق و به منظور آزادی معلمین زندانی و همسان سازی حقوق بازنشستگان و سایر مطالبات شان صورت گرفته است.

نظام ماموران سرکوبگر ضدشورش را از قبل در محل مستقر کرده بود تا مانع از شکل گیری این تجمع اعتراضی شود اما فرهنگیان تجمع خود را شکل دادند.

 

خروج از نسخه موبایل