برای یک ایران آزاد

تجمع اعتراضی معلمین و فرهنگیان اردبیل در مقابل اداره کل آموزش و پرورش اردبیل

0

تجمع اعتراضی معلمین و فرهنگیان اردبیل در مقابل اداره کل آموزش و پرورش اردبیل
روز پنجشنبه ۲۰ دی ۹۷ فرهنگیان اردبیل در همبستگی با سایر همکاران خود و در اعتراض به پایین بودن حقوق و همچنین پاسخ نگرفتن در مورد مطالبات شان در مقابل اداره آموزش وپرورش این شهر تجمع اعتراضی برگزار کردند.

در تجمع اعتراضی فرهنگیان اردبیل در مقابل اداره آموزش و پرورش شماری از دانش آموزان نیز حضور داشتند.

تجمع اعتراضی فرهنگیان کرمانشاه، اردبیل و یزد از صبح روز پنجشنبه ۲۰ دی ۱۳۹۷ در پاسخ به فراخوان قبلی و در اعتراض به سطح پایین حقوق و وضعیت نابسامان معیشتی خود برگزار شد.

در تجمع اعتراضی فرهنگیان صدها تن شرکت داشتند. تجمع اعتراضی فرهنگیان کرمانشاه، مقابل اداره کل آموزش و پرورش استان کرمانشاه صورت گرفت.

در تجمع اعتراضی فرهنگیان شاغل و بازنشسته، آنها علیه مجموعه حکومت و خیانتی که در حق فرهنگیان مرتکب می‌شوند؛ شعار می‌داند: «دولت خیانت می‌کند مجلس حمایت می‌کند»، «یک اختلاس کم بشه مشکل ما حل می‌شه»

پاسخ بدهید

Your email address will not be published.