تجمع اعتراضی و راهپیمایی هزاران تن ازکارگران کارخانه هپکو درخیابان های اراک

تجمع اعتراضی و راهپیمایی هزاران تن ازکارگران کارخانه هپکو درخیابان های اراک

تجمع اعتراضی و راهپیمایی هزاران تن ازکارگران کارخانه هپکو درخیابان های اراک

صبح روز دو‌شنبه۱۶بهمن‌ماه۹۶ هزاران تن از کارگران کارخانه هپکو اراک در اعتراض به عدم پرداخت مطالبات ۸ماهه خود دست به راهپیمایی در خیابان‌های اراک زدند. آنها شعار می‌دادند:«عزا عزاست امروز روز عزاست امروز زندگی کارگر روی هواست امروز».

همچنین کارگران در اعتراض به وضعیت معیشتی خود پلاکاردهایی در دست گرفته بودند که با آن ادعاهای نظام حاکم را در حمایت از مردم کشورهای منطقه و مسلمان زیر سئوال برده و به تمسخر گرفته بودند.

روی این پلاکارد نوشته شده بود:

«فکر کنید ما هم فلسطینی هستیم» و «فکر کنید ما هم میانماری هستیم»

«فکر کنید ما هم اهل یمن هستیم»

همچنین براساس گزارشات دریافتی از شاهدان عینی کارگران هپکو که صبح دوشنبه 16 بهمن به علت عدم پرداخت ۸ ماه حقوق معوقه خود؛ دست به اعتراض و راهپیمایی زده بودند؛ بعدازظهر نیز در میدان باغ ملی گرد هم آمدند تا فریادهای دادخواهی خود را بلندتر کنند.

تظاهرات کارگران کارخانه هپکو در میدان باغ ملی از ساعت ۱۸۳۰ همراه با صدها تن از مردم که به آنان پیوسته بودند؛ ادامه یافت.

خروج از نسخه موبایل