برای یک ایران آزاد

تجمع اعتراضی پزشکان و دندانپزشکان و دانشجویان مقابل مجلس حکومتی

0

پزشکان، دندانپزشکان و دانشجویان همراه با سایر رشته‌های تحصیلی درمقابل مجلس تجمع اعتراضی برگزار کردند وخواهان لغو نظام سهمیه بندی شدند

روز چهارشنبه ۲۳ خردادماه ۹۷ جمعی از پزشکان و دندانپزشکان همراه با دانشجویان و فارغ‌التحصیلان کارشناسی ارشد سایر رشته‌ها، درمقابل مجلس حکومتی تجمع اعتراضی برگزارکردند.

تجمع کنندگان به اضافه شدن سهمیه ۵ درصد به سهمیه ۲۵ درصدی عوامل حکومتی در رشته‌های مختلف پزشکی در دانشگاه‌ها معترض بوده و خواهان لغو کل نظام سهمیه بندی شدند.

معترضین دستنوشته‌هایی در دست داشتند که روی آنها نوشته بود:

«نه به سهمیه سی درصدی» و «عدالت آموزشی».

قابل توجه اینکه اختصاص چنین سهمیه بندی‌های برای عوامل حکومتی اعتراض دانشجویان و سایر رشته‌های تحصلی را نیز دربرمیگید چنانکه

روز شنبه ۱۹ خرداد ۹۷ جمعی از شرکت‌کنندگان آزمون دستیاری پزشکی در اعتراض به اختصاص ۶۵ ورودی‌های با سهمیه عناصر وابسته به حکومت، در مقابل وزارت بهداشت در تهران تجمع کردند.

تجمع کنندگان پلاکاردها و دستنوشته هایی دردست داشتند که برروی آن‌ها نوشته شده بود:

«در آزمون دستیاری پزشکی و دندانپزشکی ظرفیت پذیرش داوطلبان بدون سهمیه تنها ۳۵ درصد است!

اعتراض به سهمیه ظالمانه ۵ درصدی در آزمون دستیاری پزشکی

سهمیه بندی ناعادلانه آزمون پذیرش تخصص پزشکی و دندانپزشکی بازی با سلامت مردم است

همچنین جمعی از شرکت‌کنندگان آزمون دستیاری پزشکی سال ۹۷ در اعتراض به اعمال سهمیه‌ها روزجمعه ۱۸ خرداد۹۷، در مقابل دانشگاه علوم پزشکی تهران تجمع کردند.

یک شرکت‌کننده در آزمون دستیاری سال ۹۷ گفت: «در حال حاضر با اعمال پنج درصد سهمیه که به سهمیه‌های قبلی اضافه می‌شود، ۶۰ درصد ظرفیت آزمون‌ها با افراد دارای سهمیه پر می‌شود و تنها ۴۰ درصد سهمیه آزاد باقی می‌ماند که این مسئله بسیار بدی برای شرکت‌کنندگان آزاد در آزمون دستیاری پزشکی خواهد بود.»

پاسخ بدهید

Your email address will not be published.