برای یک ایران آزاد

تجمع اعتراضی پیمانکاران شهرداری تهران در اعتراض به عدم پرداخت مطالباتشان

0

تجمع اعتراضی پیمانکاران شهرداری تهران در اعتراض به عدم پرداخت مطالباتشان
روز یکشنبه ۱۸ آذر ۹۷ جمعی از پیمانکاران شهرداری تهران در اعتراض به  تاخیر در پرداخت مطالباتشان در خیابان بهشت مقابل شهرداری تهران تجمع کردند.

جمعی از پیمانکاران شهرداری تهران که سازمان فضای سبز و مترو همکاری می‌کردند، صبح امروز  به دلیل تاخیر در پرداخت مطالباتشان در مقابل شهرداری پایتخت تجمع کردند.

نگین تاجی سرپرست معاونت مالی شهرداری به منظور متقاعد سازی طلبکاران در جمع آنان حضور یافت تا به آنها اطمینان خاطر دهد.

پیمانکاران شهرداری تهران گفتند: شهرداری به آنها قول داده مطالبات زیر ۲۰۰ میلیون را پرداخت می‌کند، نسبت به عدم تحقق این وعده اعتراض داشتند؛ اما نگین تاجی در گفتگو با طلبکاران مطالبی عنوان کرد که خشم آنها را برانگیخت.

پاسخ بدهید

Your email address will not be published.