برای یک ایران آزاد

تجمع اعتراضی پیمانکاران شهرداری در اعتراض به مطالبات معوقه مقابل ساختمان شورای شهر تهران

0
تجمع اعتراضی پیمانکاران شهرداری در اعتراض به مطالبات معوقه مقابل ساختمان شورای شهر تهران
روز سه‌شنبه ۶ آذر ۹۷ پیمانکاران شهرداری تهران در اعتراض به عدم پرداخت مطالبات شان در مقابل ساختمان شورای شهر تهران تجمع اعتراضی برگزار کردند.
پیمانکاران شهرداری تهران بنرهایی در دست داشتند که بر روی آنها خطاب به کارگزاران نظام نوشته شده بود:
براندازم به تنهایی بساط رانت و رشوه
تجمع اعتراضی پیمانکاران شهرداری تهران در خصوص عدم پرداخت مطالبات
استعفا دهید اگر صادقید
شایان ذکر است پیشتر در روز یکشنبه ۲۰ اسفند ۹۶ جمعی ازپیمانکاران شهرداری تهران در اعتراض به عدم پرداخت مطالباتشان از سوی شهرداری تهران دست به تجمع مقابل ساختمان شورای شهر تهران زده بودند.

پاسخ بدهید

Your email address will not be published.