برای یک ایران آزاد

تجمع اعتراضی چغندرکاران شوش در اعتراض به پرداخت نشدن معوقات حقوقی ۵ ماهه

0

تجمع اعتراضی چغندرکاران شوش در اعتراض به پرداخت نشدن معوقات حقوقی ۵ ماهه
روز شنبه ۲۶ آبان ۹۷ چغندرکاران شوش با برگزاری یک تجمع اعتراضی، خواستار پرداخت مطالبات ۵ ماهه خود از شرکت قند شدند.

چغندرکاران شوش با تجمع در مقابل کارخانه قند دزفول، واقع در شهرستان شوش گفتند ۵ ماه از پایان قراردادشان می‌گذرد اما هنوز وعده پرداخت تحقق نیافته است.

چغندرکاران شوش پلاکاردی در دست داشتند که بر روی آن نوشته شده بود:

« شرکت قند دزفول شوش! ما کشاورزان شهرستان شوش آمده‌ایم حقی را بگیریم که انگار مسئولین شهرمان قرار نیست آن را بگیرند »

شایان ذکر است روز یکشنبه ۱۵ مهر ۹۷ نیز کشاورزان  چغندرکار شوش در اعتراض به عدم اجرای مفاد قرارداد با شرکت قند جلوی درب شرکت را گرفته و با مسدود کردن راه و تجمع اعتراضی‌شان، مانع ورود و خروج به این شرکت شدند.

پاسخ بدهید

Your email address will not be published.