برای یک ایران آزاد

تجمع اعتراضی کارکنان سهام عدالت در تهران در مقابل ساختمان وزارت اقتصاد و دارایی

0

تجمع اعتراضی کارکنان سهام عدالت در تهران در مقابل ساختمان وزارت اقتصاد و دارایی
روز دوشنبه ۲۹ بهمن ۹۷ کارکنان سهام عدالت در اعتراض به عدم پرداخت دستمزدشان از ۴۸ ماه گذشته تاکنون، در مقابل ساختمان وزارت اقتصاد و دارایی تجمع اعتراضی برگزار کردند.
کارکنان دفاتر سهام عدالت گفتند: دلیل استمرار اعتراض آنها پرداخت نشدن دستمزدشان از ۴۸ ماه گذشته تاکنون است.
برپایه این اطلاعات، کارکنان سهام عدالت‌ جدا از معوقات مزدی، به نداشتن امنیت شغلی بعد از ۱۲ سال سابقه کار در دفاتر سراسر کشور نیز انتقاد دارند.
همچنین گفته می‌شود یکی دیگر از خواسته‌های کارکنان سهام عدالت در اجتماع امروز، توجه به امنیت شغلی آنها در لایحه آزادسازی سهام عدالت است که قرار است به زودی در صحن علنی مجلس مطرح و برای تصویب به رای گذاشته شود.
طبق ادعای آنها، در لایحه مذکور به امنیت شغلی کارکنان سهام عدالت که بیش از ۱۲ سال است در مجموعه شرکت‌های سهام عدالت شهرستانی سابقه کار بیمه‌ای داشته و عمر مفید خود را در شرکت‌های مذکور سپری کرده‌اند، هیچ‌گونه توجهی نشده است.

پاسخ بدهید

Your email address will not be published.