برای یک ایران آزاد

تجمع اعتراضی کارگران خدماتی شهرداری یاسوج در اعتراض به عدم پرداخت حقوق

0

تجمع اعتراضی کارگران خدماتی شهرداری یاسوج در اعتراض به عدم پرداخت حقوق
عدم پرداخت به موقع حقوق و دستمزدها سبب شده تا تعداد زیادی از کارگران خدماتی شهرداری یاسوج در روز سکشنبه ۱۹ اسفند ۹۷ دست به تجمع اعتراضی بزنند.

کارگران خدماتی شهرداری یاسوج گفتند ؛ در پی عدم پرداخت حقوق و عیدی و سنوات و رعایت نکردن پرداختی حقوق در سال ۹۷و همچنین کسر حقوق آنها نسبت به سال گذشته و عدم پرداخت مبلغ واقعی حق بیمه در گلو شورای شهر و استانداری تجمع کردند.

آنها خواستار برگشت پیمانکار سال گذشته شدند که حق و حقوق آنها را بموقع و قانونی پرداخت می نمود.

درحالیکه روند صعودی قیمت ها وتورم در مقایسه با حقوق و دستمزدها سبقت زیادی گرفته و کارکنان و کارگران در زیر منحنی رو به رشد تورم کمر خم کرده اند اکنون باید دی دبرای سرنوشت حقوق کارگرانی که ماه ها سرما وگرما را بجان خریدند تا شادی و امیدرا بر سرسفره عیدی خانواده ببرند شهرداری و شورای شهری که برخی اعضای آن دغدغه های دیگری جز درد کارگران دارند چه خواهد شد.

پاسخ بدهید

Your email address will not be published.