برای یک ایران آزاد

تجمع اعتراضی کارگران روغن نباتی جهان و کارکنان شهرداری زنجان روبروی استانداری

0

تجمع اعتراضی کارگران روغن نباتی جهان و کارکنان شهرداری زنجان روبروی استانداری
روز چهارشنبه ۱ اسفند ۹۷ کارگران روغن نباتی جهان در ششمین روز تجمعات اعتراضی خود به همراه کارکنان فضای سبز شهرداری زنجان روبروی استانداری این شهر دست به برگزاری تجمع زده و خواهان مظالبات و خواسته‌های خود شدند. کارکنان فضای سبز شهرداری زنجان نیز در اعتراض به اخراج خود در این تجمع شرکت کردند.
کارگران روغن نباتی جهان در این تجمع بنرهایی در دست داشتند که بر روی آنها نوشته شده بود: « مسئولین وعده و وعید بس است ما منتظر اقدام برای حل ریشه‌ای و سریع مشکل  روغن نباتی جهان هستیم.
کارگران چوب بی کفایتی مسئولین خود را می‌خورند
از دولت تدبیر و امید جز شعار نشنیده‌ایم»

پاسخ بدهید

Your email address will not be published.