برای یک ایران آزاد

تجمع اعتراضی کارگران رینگ‌سازی مشهد در اعتراض به وضعیت سهام و مطالبات معوقه

0

تجمع اعتراضی کارگران رینگ‌سازی مشهد در اعتراض به وضعیت سهام و مطالبات معوقه
کارگران کارخانه رینگ‌سازی مشهد، صبح روز سه شنبه ۱۵ آبان ۹۷، برای مشخص شدن وضعیت مطالبات صنفی خود دست به اعتراض زدند.

این کارگران به تأخیر در پرداخت دستمزدهای خود و همچنین ممانعت از برگزاری انتخابات شورایی از طرف مدیریت کارخانه دست به اعتراض زده‌اند.

حدود ۹۴۵ کارگر این کارخانه روز سه‌شنبه ۱۵ آبان ۹۷ به دلیل ادامه بی‌توجهی کارفرما به وصول مطالبات صنفی‌ کارگران در محدوده کارخانه دست به اعتراض زدند.

کارگران رینگ‌سازی همچنین به کاهش تولیدات این کارخانه معترضند.

شرکت رینگ‌سازی مشهد سابقا متعلق به شرکت قطعات اتومبیل ایران بوده که در اواخر سال ۱۳۹۶، به بخش خصوصی سپرده شد.

کارگران معترض که مدعی‌اند مشکلات صنفی آنها از زمان خصوصی‌سازی شرکت رینگ‌سازی و تغییر مدیریت آغاز شده است، در ادامه گفتند: ماه‌های پایانی سال ۹۶ مدیریت شرکت تغییر کرد و از آن زمان به بعد در پرداخت مطالبات مزدی کارگران و مدیریت شرکت مشکلاتی ایجاد شد.

این کارگران که نسبت به تاخیر در معوقات مزدی و همچنین تعیین تکلیف وضعیت سهام ترجیحی کارخانه معترض هستند، گفتند: علاوه بر تاخیر ۱۵ روزه‌ای که اکنون در پرداخت دستمزد مهرماه ما ایجاد شده، همه کارگران بابت کاهش زمان قرارداد کار از یکسال به یک ماه و نیز جلوگیری از برگزاری انتخابات شورایی از سوی مدیریت کارخانه بابت کاهش تولید و پرداخت نشدن سهام توجیهی کارگران هنگام واگذاری آن به بخش خصوصی، دچار مشکلاتی هستیم.

کارگران معترض رینگ‌سازی مشهد که تیر ماه سال گذشته برای پیگیری مطالبات صنفی خود، فعالیت شغلی‌شان را متوقف کرده‌ بودند، در تشریح مشکلات سهام ترجیحی خود گفتند: طبق مصوبه شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم(۴۴) حداکثر پنج درصد از سهام بنگاه‌های مشمول واگذاری بایستی به کارکنان و کارگران شاغل در همان بنگاه واگذار شود که در این مورد شرکت رینگ‌سازی به این موضوع پایبند نبوده است.

کارگران معترض درباره بخش دیگری از مطالبات صنفی خود و نیز تعویق در برگزاری انتخابات شورایی کارخانه گفتند: اعتبار هیات مدیره سابق شورای کارگران این کارخانه از خرداد ماه سال جاری پایان یافته و مجمع عمومی این نهاد صنفی برای انتخاب هیات مدیره، برای بار دوم به تعویق افتاده است.

به گفته کارگران این کارخانه، مرداد ماه سال جاری، دور نخست انتخابات شورایی برگزار شد که به حد نصاب نرسید و از آن زمان تاکنون، هنوز دوره جدید تشکیل نشده است، این در حالی است که حدود هزار نفر در این شرکت کار می‌کنند لذا تشکیل شورای اسلامی کار برای کارگران یک حق قانونی و یک مطالبه واقعی است.

کارگران تصریح کردند: ما به عنوان کارگران این شرکت، رویه‌مان بر مشارکت و تعامل با مدیریت شرکت است اما این امر از سوی آنها مورد پذیرش نیست و به زعم آنها فعالیت شورا، دخالت در امور شرکت است و در کار تولید اختلال ایجاد می‌کند.

کارگران به مشکل دیگری نیز که اخیرا در ایجاد التهاب در فضای شرکت دامن زده، اشاره کرده و گفتند: کاهش زمان قرارداد کارگران از یکسال به یک ماه، دست کارفرما را برای اخراج کارگران باز گذاشته و این امر موجبات نارضایتی کارکنان و کارگران را فراهم آورده است.

کارگران رینگ‌سازی همچنین به کاهش تولیدات این کارخانه معترضند. این کارگران گفتند همزمان با ورود بخش خصوصی، میزان تولیدات این کارخانه به حداقل کاهش داشته است.

پاسخ بدهید

Your email address will not be published.