برای یک ایران آزاد

تجمع اعتراضی کارگران شرکت واحد عضو پروژه سپیدار ۲ و ۳ در اعتراض به عدم تحویل مسکن

0

تجمع اعتراضی کارگران شرکت واحد عضو پروژه سپیدار ۲ و ۳ در اعتراض به عدم تحویل مسکن
روز جمعه ۱۶آذر ۹۷ کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی شرکت واحد عضو پروژه سپیدار ۲ و ۳ یکبار دیگر در اعتراض به تعویق آپارتمانهایشان در مقابل شورای شهر تهران تجمع اعتراضی برگزار کردند.

کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی شرکت واحد عضو پروژه سپیدار ۲ و ۳ و خانواده‌هایشان که سالهاست دار و ندار خود را برای صاحب خانه شدن حراج کرده بودند با گذشت ۵ سال هنوز آپارتمانهایشان را تحویل نگرفته و سر دوانده می‌شوند.

سه شنبه ۱۳ آذر ۹۷ نیز کارگران عضو پروژه سپیدار ۲و۳ در اعتراض به تعویق پنج ساله واگذاری مسکن شان مقابل شورای شهر تجمع کرده بودند. مدیریت شرکت واحد و تعاونی مسکن از روزهای قبل از این تجمع با دعوت تلفنی از کارگران عضو پروژه سپیدار ۲و۳ در سامانه های مختلف با کارگران هر سامانه جداگانه صحبت و با فریب کاری قصد داشت مانع از تجمع آنان در مقابل شورای شهر گردد. اما با این وجود تجمع کارگران در مقابل شورای شهر انجام شد.

پاسخ بدهید

Your email address will not be published.