برای یک ایران آزاد

تجمع اعتراضی کارگران شهرداری بروجرد در اعتراض به معوقات ۹ماهه حقوقی وارد هفتمین روز خودشد

0

تجمع اعتراضی کارگران شهرداری بروجرد در اعتراض به معوقات ۹ماهه حقوقی وارد هفتمین روز خودشد
روز دوشنبه ۲۶ آذر ۹۷ کارگران شهرداری بروجرد برای هفتمین روز مقابل شهرداری در این شهر تجمع اعتراضی برگزار کردند.
تجمع‌کنندگان که تعداد آنها در حال افزايش است براي هفتمين روز متوالی اعتراض خود را نسبت به پرداخت نشدن حقوق های معوقه اعلام کردند.
تجمع کنندگان که روزهای گذشته نيز مقابل شهرداری مرکزی و فرمانداری تجمع کرده بودند از مسئولان خواستار رفع مشکل حقوق معوقه شدند.
شهرداری بروجرد دارای يک هزار و ۷۰۰ نيرو است که در سال های اخيرحقوق هاي آنها با تاخير پرداخت می‌شود.
روز یکشنبه ۲۵ آذر ۹۷ نیز حدود۵۰۰ نفر از کارگران شهرداری بروجرد در اعتراض به عدم پرداخت ۹ ماه حقوق معوقه برای ششمین روز مقابل فرمانداری در بروجرد تجمع اعتراضی برگزار کردند.
کارگران شهرداری بروجرد در این تجمع اعتراضی علیه شورای شهر بروجرد شعار سر دادند.
کارگران شعار می‌دادند درود برکارگر مرگ بر ستمگر
توپ تانک فشفشه شورا باید گم بشه
توپ تانک فشفشه شورا باید منحل شه
شورای شهر بسه دیگه دروغگویی چقد دیگه؟

پاسخ بدهید

Your email address will not be published.