برای یک ایران آزاد

تجمع اعتراضی کارگران شهرداری کرج مقابل شهردای در اعتراض به معوقات حقوقی

0

تجمع اعتراضی کارگران شهرداری کرج مقابل شهردای در اعتراض به معوقات حقوقی
روز پنجشنبه ۱۸بهمن ۹۷ کارگران شهرداری کرج دراعتراض به پرداخت نشدن حقوق عقب افتاده خود مقابل شهردای این شهر تجمع اعتراضی برگزارکردند.

گفته می‌شود قراردادی که پیمانکار با کارگران منعقد می کند به صورت یک ماهه است و طبق قانون می بایست یک نسخه از آن در اختیار کارگران قرار گیرد که پیمانکار نسخه مختص کارگر را به آنان نمی‌دهد.

جدا از مطالبات مزدی چندین ماه حق بیمه آنها نیز به حساب تامین اجتماعی پرداخت نشده و برای همین تمدید دفترچه بیمه‌های آنها با مشکلاتی مواجه است.

به رغم شرایط سخت کاری و فعالیت در هوای گرم و سرد سال، شرکت های پیمانکاری به خواسته های آنان توجهی ندارند.

 

پاسخ بدهید

Your email address will not be published.