برای یک ایران آزاد

تجمع اعتراضی کارگران شهرداری کرمانشاه در اعتراض به عدم پرداخت معوقات حقوقی

0

تجمع اعتراضی کارگران شهرداری کرمانشاه در اعتراض به عدم پرداخت معوقات حقوقی
روز یکشنبه ۲۱ یهمن ۹۷ کارگران شهرداری کرمانشاه در اعتراض به عدم پرداخت ۸ ماه اضافه کاری و ۴ ماه حقوق عقب افتداه خود در مقابل شهرداری کرمانشاه دست به برگزاری تجمع اعتراضی زدند.

شمار کارگران معترض شهرداری کرمانشاه که به معوقات حقوقی معرتض بودند به بیش از دهها نفر می‌رسید.

در این تجمع کارگران معترض خواهان پرداخت تمامی حقوق معوقه و پرداخت شدن حق بیمه خود شدند.

کارگران شهرداری کرمانشاه تهدید کردند در صورت پرداخت نشدن معوقاتشان تجمعات خود را ادامه داده و آن را به مقابل سایر ارگان‌های دولتی خواند کشاند.

پاسخ بدهید

Your email address will not be published.