برای یک ایران آزاد

تجمع اعتراضی کارگران فضای سبز منطقه ۳شهرداری خرم آباد دراعتراض به ندادن ۳ماه حقوق

0

تجمع اعتراضی کارگران فضای سبز شهرداری منطقه ۳شهرداری خرم آباد
روز چهارشنبه ۱ اسفند ۹۷  کارگران فضای سبز شهرداری منطقه ۳شهرداری خرم آباد در اعتراض به عدم دریافت ۳ماه حقوق معوقه خود تجمع اعتراضی برگزار کردند.

قابل توجه اینکه تجمعات اعتراضی کارگران شهرداری ها در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق شان؛ با نزدیک شدن ایام عید افزایش قابل توجهی داشته است.

از جمله طی روزهای اخیر کارگران شهرداری چابهار روز ۳۰ بهمن به دلیل عدم پرداخت دو ماه حقوق معوقه و ۲۰ ماه اضافه کاری و حق بیمه تجمع اعتراضی داشتند.
همچنین روز یکشنبه ۲۸ بهمن ۹۷ جمعی از کارگران شهرداری بستان از توابع دشت آزادگان در استان خوزستان بخاطر پرداخت نشدن حقوق و حق بیمه ۶ ماه عقب افتاده خود مقابل شهرداری این شهر تجمع کردند.

جمعی از کارگران شهرداری سروآباد واقع در استان کردستان، در اعتراض به پرداخت نشدن هفت ماه حقوق شان مقابل ساختمان شهرداری در این شهر تجمع داشتند.
علیرغم وضعیت بد معیشتی کارگران شهرداری جوابی به خواسته هایشان داده نمی‌شود.

پاسخ بدهید

Your email address will not be published.