برای یک ایران آزاد

تجمع اعتراضی کارگران قطار شهری اهواز در مقابل سازمان قطار شهری اهواز

0

تجمع اعتراضی کارگران قطار شهری اهواز در مقابل سازمان قطار شهری اهواز
روز شنبه ۲۹دی ۹۷ کارگران قطار شهری اهواز در اعتراض به نپرداختن چندین ماه حقوق شان در مقابل سازمان قطار شهری اهواز و حومه تجمع کردند.

آنها از جمله شعار می دادند:

مسئول بی لیاقت نمی خوایم نمی خوایم

کارگران قطار شهری اهواز بنر بزرگی در دست داشتند که بر روی آن نوشته شده بود: « شرکت کیسون – سازمان قطار شهری اهواز ۱۸ ماه مطالبه حقوقی داریم چطور زندگی کنیم ؟؟؟ »

شمار کارگران قطار شهری اهواز در تجمع اعتراضی امروز در مقابل سازمان قطار شهری اهواز و حومه به بیش از ۱۰۰ نفر می‌رسید.

پاسخ بدهید

Your email address will not be published.