برای یک ایران آزاد

تجمع اعتراضی کارگران هفت‌تپه ، ۱۶ شهریور برای پیگیری مطالبات پرداخت نشده

0

تجمع اعتراضی کارگران هفت‌تپه ، ۱۶ شهریور برای پیگیری مطالبات پرداخت نشده

تعدادی از کارگران رسمی مجتمع کشت و صنعت هفت تپه، روز شنبه۱۶شهریور مقابل ساختمان مدیریت این مجتمع برای وصول مطالبات صنفی خود تجمع اعتراضی برگزار کردند.

لازم به ذکر است که روز پنجشنبه۱۴شهریور نیز این کارگران برای مطالبات خود تجمع اعتراضی داشتند.

یکی از کارگران معترض با بیان اینکه تعداد کارگران رسمی شاغل در بخش صنعت و کشاورزی این مجتمع  تا ۴۰۰ نفر برآورد می‌شود، گفت: کارگران رسمی  مجتمع هفت تپه دست‌کم ۲ ماه(تیر ومرداد ماه ) مزد معوقه طلب دارند.

بخشی از اعتراض کارگران  رسمی نیز ناشی از امضاء نکردن احکام شغلی کارگران از سوی کارفرماست. در عین حال کارگران  رسمی دوماه دیرکرد مابه التفاوت معوقات طرح طبقه‌بندی مشاغل سال ۹۳  خود را دریافت نکرده‌اند.

بنا به گفته‌ی یکی از کارگران؛ هنگام اجرای طرح طبقه بندی مشاغل قانون کار به هر یک از کارگران گروه شغلی مشخصی و به صورت عددی تعلق می گیرد. در حال حاضر کارفرمای هفت تپه علیرغم اجرای طرح طبقه بندی مشاغل چندین سال است از درج عناوین و گروه بندی شغلی کارگران  رسمی خوداری می‌کند.

وی همچنین گفت: دلیل دیگر اعتراض کارگران رسمی این واحد تولیدی، مربوط به  پرداخت دو ماه معوقات  مربوط به مابه التفاوت طرح طبقه‌بندی مشاغل سال ۹۳کارگران رسمی است که اخیرا کارفرما قصد پرداخت آن را بر مبنای محاسبات سال ۹۳ دارد که باید به روز پرداخت شود.

این کارگر با اشاره به تجمع روز پنجشنبه افزود: این تجمع نتیجه‌ای جز معلق شدن وضعیت شغلی یکی از کارگران رسمی و بدحال شدن یکی دیگر از کارگران قدیمی شرکت نداشت.

قابل توجه اینکه:

بیدادگاه ضدکارگری خامنه‌ای در تهران هفت تن ازکارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه  را به‌دلیل حمایت از حقوق کارگران نیشکر هفت‌تپه به ۱۱۰سال حبس و ۷۴ضربه شلاق محکوم کرد.

این حکم توسط رئیس شعبه ۲۸بیدادگاه خامنه‌ای، آخوند جلاد مقیسه صادر شده است و هر کدام از آنها از ۶سال تا ۱۸سال زندان محکوم شده‌اند.

درهمین زمینه:

کارگران کنتورسازی قزوین برای ششمین روز متوالی تجمع کردند

پاسخ بدهید

Your email address will not be published.