برای یک ایران آزاد

تجمع اعتراضی کارگران پتروشیمی بوشهر نسبت به بلاتکلیفی شغلی و معیشتی

0

تجمع اعتراضی کارگران پتروشیمی بوشهر نسبت به بلاتکلیفی شغلی و معیشتی
صبح روز چهارشنبه بیست وششم دی ماه ۹۷، کارگران پتروشیمی بوشهر در اعتراض به بلاتکلیفی شغلی و معیشتی دست به تجمع اعتراضی در مقابل درب ورودی این مجتمع زدند.

براساس گزارش منتشره در تاریخ ۲۶دی، روابط عمومی پتروشیمی بوشهر درهمین رابطه گفت: پروژه پتروشیمی بوشهر به اتمام رسیده و این شرکت با تمامی پیمانکاران تسویه نموده است. لذا تجمع کارگران در پتروشیمی بوشهر صرفا به دلیل عدم انجام تعهدات پیمانکاران نسبت به کارگران صورت گرفته است.

قابل یادآوری است که، پتروشیمی بوشهر مجموعه‌ای از واحد‌های شیرین‌سازی گاز ترش، استحصال اتان، اتیلن، واحد گلایکول یا MEJ، پلی اتیلن، اسید استیک و وینیل استات پلیمر به اضافه مجموعه یا واحد‌هایی برای سرویس های جانبی بوده است.

تامین مالی این مجموعه ۱۵ درصد از آورده سهامداران داخلی و ۸۵ درصد نیز از طریق فاینانس چین‌تامین می‌شود.

پاسخ بدهید

Your email address will not be published.