برای یک ایران آزاد

تجمع اعتراضی کارگران پیمانکاری بخش حمل و نقل پالایشگاه آبادان در اعتراض به عدم افزایش حقوق

0

تجمع اعتراضی کارگران پیمانکاری بخش حمل و نقل پالایشگاه آبادان در اعتراض به عدم افزایش حقوق
روز دوشنبه هفتم آبان ۹۷، کارگران بخش حمل و نقل پالایشگاه آبادان، در اعتراض به عدم افزایش دستمزدهایشان مطابق مصوبه شورای عالی کار، دست به یک تجمع اعتراضی زدند.

روز دوشنبه ۷ آبان۹۷ نزدیک به ۹۰ کارگر پیمانکاری بخش حمل و نقل پالایشگاه آبادان در اعتراض به پرداخت نشدن مطالبات مزدی خود و بی‌توجهی مدیریت پالایشگاه به افزایش دستمزد سال جاری تجمع اعتراضی برپا کردند.

این کارگران حقوق کنونی خود را که چندین مرتبه زیر خط فقر است به موقع دریافت نمی‌کنند و از افزایش حقوقشان هم خبری نیست.

این کارگران علت اصلی برگزاری این تجمع را اعتراض به بی‌توجهی مدیریت پالایشگاه  به افزایش دستمزد  سال جاری کارگران پیمانکاری بخش حمل ونقل بر اساس مصوبه شورای عالی کار عنوان کردند و در ادامه مدعی شدند بخش دیگری از مطالبات مربوط به مزایای مزدی وعده داده شده به حساب کارگران واریز نشده‌است.

آنها با تاکید بر اینکه خواسته ما دریافت مطالبات قانونی است، در ادامه افزودند: جدا از اینکه کارفرما یک ماه از دستمزد کارگران پیمانکاری بخش حمل ونقل پالایشگاه آبادان را به تاخیر انداخته ، مصوبه شورای عالی کار را برای افزایش حقوق سال جاری (۹۷)کارگران حمل ونقل پالایشگاه اجرایی نکرده است.

پاسخ بدهید

Your email address will not be published.