برای یک ایران آزاد

تجمع اعتراضی کارگران پیمانکاری واحد تعمیرات شرکت پتروشیمی بیستون در اعتراض به کمی دستمزد

0

تجمع اعتراضی کارگران پیمانکاری واحد تعمیرات شرکت پتروشیمی بیستون در اعتراض به کمی دستمزد
روز جمعه ۱۸آبان۹۷ کارگران شرکت پتروشیمی بیستون در کرمانشاه در اعتراض به پایین بودن دستمزد، پرداخت نشدن پاداش بهره وری و شرایط نابرابر و غیرعادلانه تخصیص تسهیلات در محیط کارخانه اعتصاب غذا کردند.

این سومین روز اعتراض این کارگران می باشد.

کارگران شرکت پتروشیمی بیستون در کرمانشاه در اعتراض به پایین بودن دستمزد، پرداخت نشدن پاداش بهره‌وری و شرایط نابرابر و غیرعادلانه تخصیص تسهیلات، که از ۳ روز پیش دست به اعتصاب غذا در محوطه کارخانه زده‌اند، برای سومین روز به اعتصاب‌شان ادامه دادند.

در سالیان اخیر،‌ پرداخت نشدن دستمزدها، مشکلات ناشی از خصوصی‌سازی کارخانه‌ها و تعطیلی واحدهای تولیدی، اعتراض و اعتصاب کارگران در مناطق مختلف ایران را به همراه داشته است.

پاسخ بدهید

Your email address will not be published.