برای یک ایران آزاد

تجمع اعتراضی کشاورزان اصفهان در اعتراض به انتقال آب زاینده‌رود به بروجن

0

تجمع اعتراضی کشاورزان اصفهان در اعتراض به انتقال آب زاینده‌رود به بروجن
روز دوشنبه ۲۳ مهر ماه، جمع زیادی از کشاورزان اصفهانی در محل سد زاینده رود، در اعتراض به خشکاندن رودخانه و عدم رسیدگی به خواسته های کشاورزان و برداشت‌های بی رویه از آب زاینده رود دست به تجمع اعتراضی زدند.

کشاورزان اصفهان که در حاشیه رودخانه‌ی زاینده رود و سد تنظیمی تجمع کرده بودند، خواستار جلوگیری از بارگذاری جدید بر این رودخانه شدند.

کشاورزان بارگذاری جدید بر این رودخانه را  مغایر مصوبات شورای عالی آب می‌دانند.

در حال حاضر طرحی با عنوان آبرسانی به منطقه بن و بروجن در حاشیه رودخانه زاینده رود در حال اجراست که کشاورزان خواستار توقف آن هستند.

کشاورزان شرق اصفهان معتقدند: وزارت نیرو نباید بیش از سهم دولت از تونل‌های اول و دوم کوهرنگ، چشمه لنگان و خدنگستان (حداکثر ۳۸۴ میلیون مترمکعب) آب تخصیص دهد.

آنها خواستار رعایت عدالت در برداشت آب و جلوگیری از برداشت های غیرمجاز و همچنین اجرای دقیق مصوبه شورای عالی آب شدند.

آبرسانی بن-بروجن طرح جدید برداشت آب از زاینده رود و یکی از طرح های بزرگ انتقال آب در استان چهار محال و بختیاری است.

پاسخ بدهید

Your email address will not be published.