برای یک ایران آزاد

تجمع اعتراضی کشاورزان خوراسگان اصفهان در اعتراض به لوله‌گذاری

0

تجمع اعتراضی کشاورزان خوراسگان اصفهان در اعتراض به لوله‌گذاری
تجمع اعتراضی کشاورزان خوراسگان روز جمعه ۳۰  فروردین ۹۸ در اعتراض به لوله گذاری جدید شرکت ذوب آهن و برداشت آب از سد دریاچه ذوب آهن در میدان علوی شهر اصفهان تجمع کردند.

قابل ذکر که دریاچه ذوب آهن به صورت مصنوعی جهت ذخیره آب برای کارخانه ذوب آهن اصفهان ساخته شد و هم اکنون آب مورد نیاز ذوب آهن پس از مصرف و گرم شدن، به این دریاچه منتقل می‌شود .

پاسخ بدهید

Your email address will not be published.