برای یک ایران آزاد

تجمع اعتراضی کشاورزان خوراسگان اصفهان در اعتراض به بی‌آبی و ندادن حق‌آبه

0

تجمع اعتراضی کشاورزان خوراسگان اصفهان در اعتراض به بی‌آبی و ندادن حق‌آبه
روز پنجشنبه ۱۷ آبان ۹۷ کشاورزان خوراسگان به منظور بدست آوردن حقابه خودشان به تجمع و تحصن خودشان ادامه دادند.

شایان ذکر است در روزها و هفته‌های اخیر کشاورزان شهرهای مختلف استان اصفهان با برگزاری تجمعات اعتراضی خواهان سهمیه حق‌آبه خود شدند.

طی سال های اخیر کشاورزان استان اصفهان بارها با تجمع خواستار رسیدگی مسئولان به مشکلات کشاورزان این استان که ناشی از خشک شدن زاینده رود بوده شده اند و تنها خواسته آنها تامین حقابه خود از زاینده رود است.

سهم حقابه کشاورزان استان اصفهان از زاینده رود در سال های اخیر به طور کامل اختصاص نیافته و حتی پس از پیگیری های متعدد پس از به جریان افتادن زاینده رود در مقطعی از سال تنها برای اشجار و باغات غرب اصفهان رهاسازی شد و در شرق استان این مشکل بسیار جدی تر بوده به گونه ای که امسال به دلیل رها نشدن آب برای کشت پاییزه مشکلات کشاورزان شرق بسیار افزایش یافته است.

عضو صنف کشاورزی شهرستان لنجان با بیان اینکه کشاورزان شرق و غرب استان در کنار یکدیگر قرار داشته و مطالبات خود را پیگیری می کنند، تصریح کرد: کشاورزان استان اصفهان با حضور در حاشیه زاینده رود و تجمع در کنار دریاچه قایقرانی و همچنین سد چم آسمان خواستار جلوگیری از برداشت های غیرمجاز و رفع موانع  و تاسیسات غیرقانوی از بستر رودخانه شدند.

وی ادامه داد: حدود پنج سال از اجرای مصوبات شورای عالی آب می گذرد،  اما تاکنون به این خواسته کشاورزان استان اصفهان جامه عمل پوشیده نشده و مشکلات آنان روز به روز افزایش یافته از این رو این پیوند در راستای کاهش میزان آب انتقال یافته از سرچشمه زاینده‌رود به یزد، توجه ویژه به حق آبه حق آبه‌داران و نظارت بر میزان برداشت در بالادست تشکیل شد.

پاسخ بدهید

Your email address will not be published.