برای یک ایران آزاد

تجمع اعتراضی کشاورزان در مسجد گلزار اصفهان در اعتراض به ندادن حقابه مشروع و قانونی

0

تجمع اعتراضی کشاورزان در مسجد گلزار اصفهان در اعتراض به ندادن حقابه مشروع و قانونی
روز چهارشنبه ۱۹دی۹۷ تجمع کشاورزان ورزنه در ادامه اعتراضات و تظاهرات روزانه شان، در مسجد گلزار اصفهان جمع شده و خواستار حقابه خود شدند.

در نتیجه انتقال آب زاینده‌رود به برخی استان‌های همجوار، برداشت‌های بی‌رویه صنایع بزرگ اصفهان و برخی افراد و گروه‌ها در بالادست از این رودخانه -که از نتایج مداخلات و برنامه‌ریزی‌های توسعه‌ای آمرانه و عجولانه دولت‌های پیشین در طبیعت بوده-، این روزها شاهد عواقب دیرپا و ناخوشایند آن که در زندگی کشاورزان اصفهان تجلی یافته، هستیم.

در اثر سال‌ها ترسالی تا قبل از ۸۵-۸۶، دوازده متر مکعب آب در ثانیه وارد بخش بن‌رود می‌شده است. کل آب ورودی از طریق رودخانه در منطقه بن‌رود ۱۶۰ میلیون متر مکعب در سال بوده که ۳۰ تا ۴۰ درصد این آب بعد از یک یا دو سیکل استفاده مجدد، وارد تالاب گاوخونی می‌شد.

کل سطح زیرکشت ۱۹۰۰۰ هکتار در ورزنه بوده است. از این میان در ۱۲۰۰۰ هکتار آن گندم و جو کشت می‌شده با عملکرد ۳.۵ الی ۴ تن در هر هکتار. ۳۰۰۰ هزار هکتار برای پنبه با عملکرد ۳ تن. ۲۰۰۰ هکتار یونجه با عملکرد ۷ تن در هکتار. ۱۰۰۰ هکتار چغندر با عملکرد ۶۵ تن در هکتار. ۱۰۰۰ هکتار باقی‌مانده هم به کشت محصولات دیگر اختصاص دارد. تعداد دام‌های کوچک ۹۰۰۰۰ راس، دام‌های بزرگ ۱۲۰۰۰ هزار راس و طیور ۴۵ هزار قطعه می‌باشد.

در سال ۹۴-۹۵، پنج متر مکعب در ثانیه وارد بخش بن‌رود می‌شده، کل آب ورودی ۴۰ میلیون متر مکعب شده که ۱۰ میلیون آن بعد از چند پروسه استفاده وارد گاوخونی شده است. در آن سال، کل سطح زیر کشت ۶۴۰۰ هکتار بوده که از آن میان، ۵۰۰۰ هکتار برای گندم و جو با عملکرد ۴ الی ۴.۵ تن، ۲۵۰ هکتار به پنبه با عملکرد ۳.۵ تن، ۱۰۰۰ هکتار به یونجه و ۱۰۰ هکتار به سایر محصولات اختصاص داشته است. هم‌چنین ۵۰ هکتار باغ، ۸ هکتار گلخانه، ۳۲۰۰۰ راس دام کوچک، ۴۵۰۰ راس دام بزرگ، ۵۰ هزار قطعه طیور، ۱۲۰ واحد ۶۰۰ مترمربعی پرورش ماهی و ۷۰ واحد ۵۰ مترمربعی پرورش قارچ در ۹۴-۹۵ در آنجا بوده است.

در حال حاضر آب در اختیار ورزنه و حقآبه تالاب گاوخونی به یک سوم و مجموع زمین‌های کشاورزی‌شان از ۱۹ هزار هکتار به ۶ هزار هکتار کاهش یافته است. اگر این تالاب به طور کامل خشک شود –که اکنون در معرض آن هست- خودش به یک کانون ریزگرد خطرناک تبدیل خواهد شد و اصفهان را به‌عنوان یک شهر برخوردار از جاذبه‌های توریستی نابود خواهد کرد.

پاسخ بدهید

Your email address will not be published.