برای یک ایران آزاد

تجمع و حرکت اعتراضی کشاورزان نقده در اعتراض به پاسخ نگرفتن در مورد مطالباتشان

0

تجمع و حرکت اعتراضی کشاورزان نقده در اعتراض به پاسخ نگرفتن در مورد مطالباتشان
روز یکشنبه ۲۶ اسفند ۹۷ کشاورزان نقده در اعتراض به پاسخ نگرفتن در مورد مطالبات شان در مقابل کارخانه قند نقده تجمع کردند.

همچنین در یک اقدام اعتراضی تعدادی از کشاورزان وسایل استراحت سفره محقر غذایشان را در دفتر رئیس کارخانه قند نقده پهن کردند.

پیشتر در روز پنجشنبه ۱۶ اسفند ۹۷ نیز کشاورزان  اهل نقده در مقابل ساختمان اداری این کارخانه اقدام به برگزاری تجمع اعتراضی کردند.

به دنبال تجمع اعتراضی و اعتصاب کشاورزان درجلو ساختمان اداری این کارخانه، کشاورزان خواستار مطالبات خود از حسابداری این کارخانه شدند.

این تجمع اعتراضی به دلیل عدم پاسخگویی کارگزاران نظام در این کارخانه به درگیری وخشونت کشیده شد.

مسئول مالی این کارخانه فردی بنام حسینی  با کشاورزان معترض درگیر شد.

شایان ذکر است که تجمع اعتراضی کشاورزان  اشنویه و نقده  از روز سه شنبه ۱۴ اسفند ۹۷ شروع شده و کشاورزان اعلام کردند این تجمعات تا رسیدن به خواسته‌هایشان ادامه دارد.

پاسخ بدهید

Your email address will not be published.