برای یک ایران آزاد

تجمع اعتراضی  کشاورزان و حقابه‌دارن خوراسگان در شرق اصفهان در محل تحصن

0

تجمع اعتراضی  کشاورزان و حقابه‌دارن خوراسگان در شرق اصفهان در محل تحصن
روز جمعه ۲۳ آذر ۹۷ جمعی از کشاورزان و حقابه‌داران خوراسگان در شرق اصفهان در محل تحصن همیشگی خودشان در روبروی میدان تره بار خوراسگان تجمع اعتراضی برگزار کردند.

کشاورزان و حقابه‌داران خوراسگان در شرق اصفهان گفتند تا زمانی که حقابه غارت شده خودشان رو بدست نیاورند از اعتراض خودشان کوتاه نمی‌آیند.

کشاورزان و حقابه‌داران خوراسگان در شرق اصفهان در تجمع خود شعار می‌دادند:

تا آب نیاد به رود خونه بر نمیگردیم به خونه

آب زاینده رود حق مسلم ماست

پیشتر در روز پنج شنبه ۲۲ آذرماه ۹۷ مردم اصفهان با هدف مطالبه احیای زاینده رود در مسجد گلزار این شهر تجمع کردند.

همچنین در روز جمعه ۱۶ آذر ۹۷ کشاورزان ورزنه در اعتراض به قطع حقابه‌شان توسط نظام در ورودی این شهر تحصن کردند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پاسخ بدهید

Your email address will not be published.