برای یک ایران آزاد

محمدجواد حسامی فر معلم فیزیک در تجمع بازنشستگان فرهنگی یزد ما دنبال حق طلبی هستیم

0

تجمع بازنشستگان یزد: محمدجواد حسامی فر معلم فیزیک باسی سال سابقه در تجمع بازنشستگان فرهنگی یزد طی سخنرانی که مورد استقبال تجمع کنندگان قرارگرفت گفت: ملک باظلم باقی نمی‌ماند
روز سه شنبه ۲۰ شهریور ۹۷ در جریان تجمع بازنشستگان در برابر سازمان مدیریت و برنامه ریزی یزد
یکی از معلمان فیزیک بنام محمد جواد حسامی فر با سی سال سابقه خدمت که درحال بازنشسته شدن است ضمن معرفی خود طی سخنرانی علیه ظلم و ستمی که بر بازنشستگان و تمامی ملت ایران می‌رود حاکمیت ولایت فقیه را زیر سئوا ل برد که مورد استقبال تجمع کنندگان قرار گرفت.
بخشی از صحبت‌های محمد جواد حسامی معلم فیزی
…ما با صدای رسا و باسر بلند وبا افتخار به دنبال حق طلبی هستیم و به دنبال حمایت ازاصل عدالت که از اصول مسلم دین ماست اصل عدالت زیر پا رفته باز نشسته ده سال پیش با بازنشسته امروز حدوداً سه میلیون تومان تفاوت دریافتی‌شان است…
درکدام دین و درکدام مکتب غیربشری چنین چیزی رواست که دردین اسلام وآنهم دین شیعه روا باشد
وی درادامه صحبت‌هایش گفت … «ملک با کفر باقی می‌ماند ولی ملک باظلم باقی نمی‌ماند.»
همچنین وی ادامه داده گفت: سئوال اساسی مگرشعار انقلاب ما استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی نبود از آزادی چی مانده؟…… که حدود بیست هزار بازنشسته جرات نمی‌کند اینجا جمع بشن….
…….. چرا امروز تجمع بازنشتگان ما با این جمعیت داره برگزارمیشه؟ برای اینکه احساس آزادی نمی‌کنند …چون می‌بینند هرکسی صدای حق طلبی ازحنجره اش درآمد درکوتاه مدت دریکی از سلول‌های انفرادی به بندش کشیدند.

پاسخ بدهید

Your email address will not be published.