برای یک ایران آزاد

تجمع حقآبه‌داران زاینده رود در کوشک اصفهان در اعتراض به پاسخ نگرفتن به مطالبات‌شان

0

تجمع حقآبه‌داران زاینده رود در کوشک اصفهان در اعتراض به پاسخ نگرفتن به مطالبات‌شان
روز یکشنبه ۶ آبان۹۷ حقآبه داران زاینده رود در شهر کوشک واقع در استان اصفهان در اعتراض به پاسخ نگرفتن به مطالبات شان، تجمع اعتراض برگزار کردند.

تجمع کشاورزان در اعتراض به رعايت نشدن حقابه آنها از زاينده رود، در حالی برگزار می‌شود که مدير اداره منابع آب شهرستان از بررسی اين موضوع در جلسه شورای حوضه آبريز زاينده رود در اواسط ماه جاری خبر داد.

محمد خلجی اظهار کرد: محور اصلي اعتراض کشاورزان، موضوع تخصيص آب به کشت پاييزه است که در اين باره شورای حوضه آبريز زاينده رود که اواسط آبان ماه سال جاري با حضور وزير نيرو و نمايندگان دستگاه هاي مختلف از جمله جهاد کشاورزی، محيط زيست و نمايندگان کشاورزان تشکيل خواهد شد، تصميم گيری می کند.

پاسخ بدهید

Your email address will not be published.