برای یک ایران آزاد

تجمع دانشجویان دانشگاه هنر تهران در همبستگی با تحصن معلمان و اعتراض به احکام دانشجویان

0

تجمع دانشجویان دانشگاه هنر تهران در همبستگی با تحصن معلمان و اعتراض به احکام دانشجویان
جمعی از دانشجویان دانشگاه هنر تهران جهت اعلام همبستگی با تحصن معلمان و اعتراض به احکام صادر شده به دانشجویان روز سه‌شنبه ۲۴ مهر ۹۷ تجمع کردند.

دانشجویان دانشگاه هنر تهران شعار می‌دادند؛

«دانشجو معلم اتحاد اتحاد

نان کار ازادی اموزش رهایی

معلم زندانی ازاد باید گردد

دانشجوی زندانی ازاد باید گردد،

دانشجوی سیاسی ازاد باید گردد

محمد شریفی ازاد باید گردد

معلم حبیبی ازاد باید گردد

زنده باد آزادی

تا معلم در حبس است کلاس های درس بسته س

برخورد امنیتی محکومه محکومه»

دانشجویان دانشگاه هنر تهران همچنین تراکت‌هایی در دست داشتند  که بر روی آانها نوشته شده بود:

«جای معلم زندان نیست جای دانشجو زندان نیست

فعالان صنفی را آزاد کنید»

پاسخ بدهید

Your email address will not be published.