برای یک ایران آزاد

تجمع دوباره جمعی از حواله داران شرکت صنعت خودرو آذربایجان در مقابل سازمان تعزیرات تهران

0

تجمع دوباره جمعی از حواله داران شرکت صنعت خودرو آذربایجان در مقابل سازمان تعزیرات تهران
روز چهارشنبه ۱۹ دی ۹۷ جمعی از حواله داران شرکت صنعت خودرو آذربایجان برای دومین بار در اعتراض به عدم تحویل به موقع خودرو‌هایشان در مقابل سازمان تعزیرات در تهران دست به اعتراض و تجمع زدند.

حواله داران شرکت صنعت خودرو آذربایجان بنرهایی در دست داشتند که بر روی آنها نوشته شده بود:

« شرکت آذربایجان خودرو ۶۰۰۰ مالباخته کافی نیست ؟ !

آذربایجان خودرو متعهد باش … »

شایان ذکر است پیشتر در روزسه شنبه ۴ دی ۹۷ نیز جمعی از حواله‌داران شرکت صنعت خودرو آذربایجان در اعتراض به عدم تحویل به موقع خودرو‌ هایشان مقابل وزارت صنعت، معدن و تجارت در تهران تجمع اعتراضی برگزار کرده بودند.

پاسخ بدهید

Your email address will not be published.