برای یک ایران آزاد

تجمع رانندگان تاکسی تلفنی شهرستان سقز مقابل ساختمان شهرداری

0

تجمع رانندگان تاکسی تلفنی شهرستان سقز مقابل ساختمان شهرداری
تجمع رانندگان تاکسی تلفنی شهرستان سقز در روز چهارشنبه بیست و هشتم فروردین ماه ۹۸ ،

در اعتراض به راه اندازی سیستم تاکسی اینترنتی ماکسیم در مقابل ساختمان شهرداری سقز برگزار شد .

 

پاسخ بدهید

Your email address will not be published.