برای یک ایران آزاد

تجمع سپرده گذاران و مالباختگان موسسه کاسپین تهران و ثامن الحجج

0

تجمع سپرده گذاران و مالباختگان موسسه کاسپین  تهران و ثامن الحجج
تجمع سپرده گذاران و مالباختگان موسسه کاسپین  تهران و ثامن الحجج امروز ۲۶ خردادماه ۹۸ در مقابل بانک مرکزی در اعتراض به عدم پرداخت سپرده‌هایشان و عدم رسیدگی به وضعیت این مالباختگان برگزار شد.

تجمع کنندگان بنرهای مبنی بر مطالباتشان در دست داشتند وشعارهای میدادند:
«سرقت با مجوز ملت ندیده هر گز،
حاصل کار کشور دزدی تو روز  روشن،
قرارداد شرعی را چرا عمل نکردید،
ای مرکزی تاوان بده به ملت بی عذر و بی بهانه،
این بانک مرکزیه یا مرکز دزدیه ،
هم بانک مرکزیه هم مرکز دزدیه ،
چه افتخاری کردید مردم و غارت کردید»

قابل ذکر: سپرده گذاران با فراخوان قبلی اقدام به این تجمع کرده بودند و بیان اینکه با اعتماد به مجوز تمام دارو ندار خود را سپرده گزاری کرده ایم ما خواهان اصل و سود سپرده طبق قرارداد هستیم و اجازه نخواهیم داد ریالی از سپرده و سودمان کسر شود.

همچنین غارت شدگان اعلام کردند که اعتراضات و تجمعات سپرده گذاران کاسپین بر علیه بانک مرکزی و موسسه مجاز کاسپین،که دامی گسترده برای سرقت سرمایه مردم بود، تا باز پس گیری آخرین ریال از دارایی ها ادامه خواهد داشت تا وصول کامل سپردها ادامه خواهیم داد.
پیشینه کاسپین:
مؤسسه اعتباری کاسپین (آرمان ایرانیان سابق) یک مؤسسه مالی و اعتباری در ایران است که مجوز بانک مرکزی را داشته و در اسفندماه ۱۳۹۴ بانک مرکزی با دادن مجوز به این مؤسسه با نام جدید «کاسپین» موافقت کرده بوده بود . این مؤسسه دارای ۱۲۱ شعبه در سراسر ایران است.

دو مؤسسه مالی و اعتباری فردوسی و فرشتگان برای تشکیل مؤسسه اعتباری آرمان در اسفند ۱۳۹۱ و در ادامه برنامه ساماندهی بانک مرکزی ادغام شده بودند.

فرشاد حیدری معاون نظارت بانک مرکزی در تاریخ ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۶ اعلام کرده بود که تعاونی فرشتگان ۸۶۰۰ میلیارد تومان بدهی دارد. این درحالی بود که سپرده گذاران دفترچه‌ها و گواهی‌های سپرده مؤسسه کاسپین را در در اختیار داشتند نه فرشتگان.

پاسخ بدهید

Your email address will not be published.