برای یک ایران آزاد

تجمع شبانه دانشجویان دانشگاه تهران به حمایت از یکی از فعالین صنفی

0

تجمع شبانه دانشجویان دانشگاه تهران به حمایت از یکی از فعالین صنفی
شنبه شب ۲۸اردیبهشت ۹۸ جمعی از دانشجویان دانشگاه تهران در مقابل خوابگاه فاطمیه این دانشگاه در اعتراض به لغو اسکان بی‌توضیح و غیر قانونی یکی از فعالین صنفی ساکن این خوابگاه تجمع کردند.

بیش از ده روز است یکی از فعالین صنفی ساکن خوابگاه فاطمیه دانشگاه تهران، بدون ذکر هیچ گونه دلیلی لغو اسکان شده است.

در جریان تجمع شبانگاهی دانشجویان دانشگاه تهران در اعتراض  به لغو اسکان یکی از فعالین ساکن خوابگاه فاطمیه، دانشجویان خواستار پاسخگویی رجبی، معاون حراست رژیم در این دانشگاه شدند که با امتناع وی از پاسخگوئی، تعدادی از نیروهای حراست وارد صحنه شدند تا دانشجویان را پراکنده سازند.

اما با مقاومت دانشجویان، نیروی انتظامی نیز جهت ارعاب و متفرق کردن دانشجویان وارد عمل شد. هر دو نیروی حراست و انتظامی به منظور ارعاب این دانشجویان  گفتند اگر محل را ترک نکنند، پلیس امنیت جهت برخورد، ورود خواهد کرد.

قابل توجه اینکه: دانشجویان دانشگاه گیلان در رشت روز شنبه ۲۸اردیبهشت ۹۸ یک تجمع اعتراضی برگزار کرده و ضمن اعلام همبستگی با دانشجویان دانشگاه تهران که هفته گذشته مورد حمله بسیج و مزدوران لباس شخصی گرفتند، خواستار باز شدن بوفه این دانشگاه در ماه رمضان و همچنین افزایش یک ساعت به ساعت مجاز ورود به خوابگاه شدند.

همچنین پیشتر دانشجویان دانشگاه تهران در روز دوشنبه ۲۳ اردیبهشت ماه ۹۸ دراعتراض به اجرای طرح های حجاب و عفاف تجمع اعتراضی برگزار کردند .
دانشجویان دانشگاه تهران مطابق فراخوان قبلی در اعتراض به حجاب اجباری تحت عنوان «طرح های حجاب و عفاف» و در اعتراض به قوانین کمیته انضباطی در محوطه این دانشگاه تجمع اعتراضی برگزار کرده بودند.
دانشجویان دانشگاه تهران طی هفته گذشته شاهد حضور و استقرار نیروهای حفاظت فیزیکی زن در همراهی با ماموران پیشین، به منظور دخالت در امر پوشش خود بودند.

این اقدام دانشگاه که تعرض آشکار به حریم خصوصی دانشجویان، نقض مستقیم حقوق انسانی آنان و ستم عریان علیه زنان دانشجو دانشگاه است ، در جمع ها و محافل دانشجویی با اعتراضات فراوانی روبه رو گشته است.

پاسخ بدهید

Your email address will not be published.