برای یک ایران آزاد

تجمع غارت شدگان موسسه مجازکاسپین مقابل دفتر آخوند روحانی

0

تجمع غارت شدگان موسسه مجازکاسپین مقابل دفتر آخوند روحانی
غارت شدگان موسسه مجازكاسپين وابسته به سپاه پاسداران امروز سه شنبه ۳۱اردیبهشت ۹۸ در مقابل دفتر آخوند روحانی در ایستگاه مترو میدان حر مقابل پاستور در دادخواهی و پیگیری مطالباتشان مجددا تجمع اعتراضی برگزار کردند.

غارت شدگان بجان آمده زن و مرد شعار میدهند:
«پول ما را چه کردی ما رو ……کردی،
وعده وعید کافیه سفره ما خالیه،
پولهای ما  امانته   کار شما خیانته،
وعده وعید کافیه سفره ما خالیه،
پولهامونو چه کردید؟   همه رو آواره کردید،
پول و پس‌انداز ما ، غارت شده».


مالباختگان همچنین بنرهای مختلفی مبنی بر خواسته هایشان در دست داشتند.
بر یکی از بنرها نوشته شده بود: «بانک مرکزی و موسسه کاسپین غارتمان کردند، تسریع در صدور رای دادرسی قصور بانک مرکزی طبق ماده ۲۳۶».

قابل توجه که: تاکنون غارت شدگان در طی روزها و هفته های سال گذشته و همچنین در سال ۹۸ در پریود های مختلف دست به این تجمعات زده‌اند چنانچه در روز دوشنبه ۱۶اردیبهشت ۹۸  در اعتراض غارت داراییهایشان توسط این مؤسسه وابسته به سپاه پاسداران در مقابل دادستانی تهران تجمع کرده بودند.

در طی آن روز حکومت آخوندی در هراس از شکل‌گیری تجمع غارت‌شدگان مؤسسه کاسپین در میدان ۱۵خرداد تهران، از صبح همان روز نیروهای سرکوبگر انتظامی را مستقرکرده بود.

مالباختگان برای پیگیری اموال غارت شده شان مستمرا اقدام به تجمع اعتراضی کرده اند و به همه ی ارگانها وکارگزاران نظام آخوندی مراجعه کردند ولی کسی پاسخگوی نیست.

در حالیکه نیروی انتظامی و ماموران سرکوبگر رژیم مانع از تجمع آنان میشدند و آنها را تهدید به دستگیری میکردند.

یکی از شرکت کنندگان در تجمع همان روز غارت شدگان موسسه کاسپین گفت:

«پلیس تجمع کرده علیه سپرده گذاران، در مقابل دادستانی بازار،
یعنی غارت شده ها باید خفه شن والا دستگیر میشن ،
ولی پلیس امنیت باید وایسد تذکر بدهد که ما رو دستگیر میکنه!
خیلی جالبه پولت را ببرن بعد بگوین دستگیرت هم میکنن ».

پاسخ بدهید

Your email address will not be published.