برای یک ایران آزاد

تجمع غارت شدگان موسسه کاسپین و ثامن الحجج در تهران

0

تجمع غارت شدگان موسسه کاسپین و ثامن الحجج در تهران
روز سه شنبه ۴ تیر ۹۸ غارت شدگان و مالباختگان موسسه کاسپین و ثامن الحجج در اعتراض به غارت دارایی های یک عمرشان بار دیگر در مقابل بانک مرکزی رژیم آخوندی تجمع اعتراضی برگزار کردند.

مالباختگان بنرهای در دست داشتند که مطالباتشان را بر روی آن نوشته بودند.

همچنین جمعیت شرکت کننده در مقابل بانک مرکزی شعارمیدادند:

«این همه بی عدالتی هرگز ندیده ملتی، دزدی توکاره،

فقط تو کشور ما غارت ملی میشه، وای از این جنایت ملت بیا حمایت،

یا حجه ابن الحسن ریشه ظلم را بکن، حقمونو میدادید اینجا چکار میکردیم،

ملت مگرچی خواستند احقاق حق را خواستند، اموال مخفی کردید چه حقه ای تو کاره،

حاصل کار کشور دزدی تو روز  روشن، پولامون می دادید اینجا چکار می کردیم،

وای از این خیانت خدا بیا حمایت، اگر که دزدی نبود ملت که اینجا نبود،

پیشینه کاسپین:
مؤسسه اعتباری کاسپین (آرمان ایرانیان سابق) یک مؤسسه مالی و اعتباری در ایران است که مجوز بانک مرکزی را داشته و در اسفندماه ۱۳۹۴ بانک مرکزی با دادن مجوز به این مؤسسه با نام جدید «کاسپین» موافقت کرده بوده بود . این مؤسسه دارای ۱۲۱ شعبه در سراسر ایران است.

دو مؤسسه مالی و اعتباری فردوسی و فرشتگان برای تشکیل مؤسسه اعتباری آرمان در اسفند ۱۳۹۱ و در ادامه برنامه ساماندهی بانک مرکزی ادغام شده بودند.

پاسخ بدهید

Your email address will not be published.