برای یک ایران آزاد

تجمع مالباختگان عصر نوین مقابل دادگستری کل استان تهران

0

تجمع مالباختگان عصر نوین مقابل دادگستری کل استان تهران
روز دوشنبه ۲اردیبهشت ۹۸ مالباختگان موسسه عصر نوین که شامل ۱۷۰۰ خانواده می شوند، در مقابل دادگستری کل استان تهران تجمع کردند.

توضیحات بیشتر:
در سال ۹۱ شرکت عصر نوین یا (نیوساد ) با سرپرستی حسین یعقوبیان وعادل عابدینی فر واقع در اسلامشهر شهرک واوان شرکت دیگری در قالب تولید وتکسیره کود اورگانیک ورمی کمپوست تاسیس کردند. بعداز جلب رضایت مشتریان و با دریافت مجوز ازاداره کشاورزی وجهاد وتبلیغ ازشبکه چهارصدا وسیمای استان که باوعده های واهی شروع شد ، مردم با اعتماد به اداره کشاورزی رژیم و جهاد سرمایه های خود را به این شرکت سپردند.
وقتی مردم ۵ سال پیش میلیاردها تومان سرمایه خود را به شرکت ورمی کمپوست با مدیریت عابدینی و یعقوبیان واگذارکردند، مدیران پولها را برداشته، شرکت را بستند و ناگهان ناپدید شدند. بعد از یکسال خبر بازداشت این مدیران رسید. اینک پس از گذشت ۴ سال هیچکس به طلبکاران پاسخگو نیست.

پاسخ بدهید

Your email address will not be published.