برای یک ایران آزاد

تجمع کارکنان اخراج شده موسسه وحدت و ملل در اعتراض به اخراج

0

تجمع کارکنان اخراج شده موسسه وحدت و ملل در اعتراض به اخراج
روز دوشنبه ۹اردیبهشت ۹۸ کارکنان موسسه وحدت و ملل در اعتراض به اخراج بعد از ۱۰ سال سابقه کار در مقابل ساختمان قضائیه حکومتی تجمع اعتراضی برگزار کردند. معترضان پلاکاردهایی در دست داشتند که بر روی آنها نوشته شده بود:

ما سیلزدگان لرستان و خوزستان هستیم. تعاونی منحله وحدت و موسسه ملل بار دیگر سیل را روانه زندگیمان کرده و با تهدید قطع همکاری نموده است

تجمع کنندگان شعار «الله اکبر» و « کار، کار، حق مسلم ماست» می دادند.

پاسخ بدهید

Your email address will not be published.