برای یک ایران آزاد

تجمع کارگران حفاظت جنگل مقابل ساختمان استانداری مازندران

0

تجمع کارگران حفاظت جنگل مقابل ساختمان استانداری مازندران
تجمع جمعی از کارگران بخش حفاظت جنگل در روز چهارشنبه اول خردادماه ۹۸ در اعتراض به معوقات مزدی ٧ ماهە در جلوی درب استانداری مازندران که با اجرای طرح استراحت جنگل بیکار خواهند شد اعتراض خود را اعلام نمودند و خواستار حمایت و پیگیری مشکلات خود شدند.

کارگران معترض ضمن مطالبه ۷ ماه حقوق معوقه خود خواستار مطالبات بخش بهره برداری از جنگل تا پایان سال ۹۶  شدند.

قابل ذکر که کارگران حفاظت جنگل که با اجرای طرح تنفس جنگل در آستانه بیکار شدن می باشند.

در استان مازندران هزارو ۷۲۹ کارگری که پیش از قانون تنفس جنگل ها با  ۲۱ شرکت بهره بردار جنگلها قرارداد داشتند در ۲ سال گذشته با تغییر قراردادشان تحت پوشش سازمان جنگل ها ادامه فعالیت میدادند.

پیشتر در تاریخ ۲۶ فروردین ماه ۹۸ کارگران شرکت بهره برداری از جنگل در اعتراض به آنچه که عدم تمدید قراردادشان از سوی سازمان جنگل ها اعلام شد، در برابرکارخانه نکاء چوب یکی از شرکت های بهره برداری جنگل در ساری تجمع کرده بودند.

طبق قانون تنفس در جنگل های شمال مصوب مجلس رژیم آخوندی، سازمان جنگل ها و ادارات کل تابعه در استان ها موظف شدند تا به قرارداد با شرکت های بهره بردار در جنگل های شمال خاتمه دهند و در قانون پیش بینی شد تا کارگران این واحدها در قالب طرح حفاظت و احیاء جنگل ها به کار گرفته شوند.
با اجرای این قانون از سال  ۹۶  منابع طبیعی مازندران قرارداد با  ۲۱ شرکت بهره بردار را خاتمه داد و دراین مدت هزار و  ۷۲۹ کارگر این شرکت ها در قالب طرح حفاظت و احیاء از جنگل ها با سازمان جنگل ها و مراتع قرارداد داشتند.

پاسخ بدهید

Your email address will not be published.